top of page

ILA_DOC_004

Başlık / Title:

"Yaşantımız ve Sonbahar", Alta Sanat Galerisi, 16 Ekim - 4 Kasım 2015

Sanatçı / Artist:

Adalan, İlgi

Tarih / Date

2015-10-16

Materyal Türü / Material Type:

Metin / Text

Kategori / Category

Davetiye / Invitation

Not / Note

"Yaşantımız ve Sonbahar", Ruhiye Dinç, Gönül Engin Yılmaz, Nerkiz Akçura, İlgi Adalan, Dilsan Balkancı, Alta Sanat Galerisi, 16 Ekim - 4 Kasım 2015, Sergi Davetiyesi / "Our Life and Autumn", Ruhiye Dinç, Gönül Engin Yılmaz, Nerkiz Akçura, İlgi Adalan, Dilsan Balkancı, Alta Art Gallery, 16 October - 4 November 2015, Exhibition Invitation

Koleksiyon / Collection

İlgi Adalan Arşivi

Telif Hakkı / Copyright

Tüm hakkı saklıdır. Kullanım izni ve görselin yüksek boyutlu kopyası için / All rights reserved. For usage permission and high-size copy of the image: seramikarsiv@gmail.com

bottom of page