top of page

ILA_DOC_001

Başlık / Title:

"Ateşle Çeyrek Asır" Sermamik Sergisi, Destek Reasürans Sanat Galerisi, 8 Şubat - 4 Mart 1994

Sanatçı / Artist:

Adalan, İlgi

Tarih / Date

1994-02-08

Materyal Türü / Material Type:

Metin / Text

Kategori / Category

Davetiye / Invitation

Not / Note

Türk Seramik Derneği tarafından Destek Reasürans Sanar Galerisi'nde düzenlenen "Ateşle Çeyrek Asır" Seramik Sergisi, 8 Şubat - 4 Mart 1994, Sergi Davetiyesi / "A Quarter Century with Fire" Ceramics Exhibition, organized by Turkish Ceramics Association at Destek Reasürans Art Gallery, 8 February - 4 March 1994, Exhibition Invitation

Koleksiyon / Collection

İlgi Adalan Arşivi

Telif Hakkı / Copyright

Tüm hakkı saklıdır. Kullanım izni ve görselin yüksek boyutlu kopyası için / All rights reserved. For usage permission and high-size copy of the image: seramikarsiv@gmail.com

bottom of page