top of page

ILA_NEWS_011

Başlık / Title:

"Seramik zirvesinde iki de sergi var", 3 Ekim 1992, Cumhuriyet

Sanatçı / Artist:

Adalan, İlgi

Tarih / Date

1992-10-03

Materyal Türü / Material Type:

Metin / Text

Kategori / Category

Haber / News

Not / Note

Uluslararası Seramik Akademisi'nin İstanbul'da toplanan Genel Kurulu etkinliğine paralel düzenen "Modern Türk Seramiği" ve "Dünya Seramikçilerinin Diliğiyle" başlıklı seramik sergilerine ait haber / News about the ceramic exhibitions titled "Modern Turkish Ceramics" and "With the Language of World Ceramics" held in parallel with the General Assembly event of the International Ceramics Academy convened in Istanbul.

https://drive.google.com/file/d/1ij2sMiN3ZeSOfsUDHYt3GWLdfDXQ4Xo7/view?usp=sharing

Koleksiyon / Collection

İlgi Adalan Arşivi

Telif Hakkı / Copyright

Tüm hakkı saklıdır. Kullanım izni ve görselin yüksek boyutlu kopyası için / All rights reserved. For usage permission and high-size copy of the image: seramikarsiv@gmail.com

bottom of page